ฟาร์มงูแม่สา

ฟาร์มงูแม่สาเป็นฟาร์มงูที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความสนุกสนานและให้ความรู้ซึ่งมีงูหลากหลาย พันธุ์จากหลายๆ ภูมิภาคของประเทศ รวมไว้ให้ได้ศึกษา มีทั้งชนิดที่มีพิษและไม่มีพิษ ซึ่งบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์และชมการแสดงของหมองูที่มีความเชี่ยวชาญในการจับงูและทราบอุปนิสัยของงูแต่ละชนิดเป็นอย่างดี มีการแสดงของงูและการรีดพิษงูให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน แบ่งเป็นรอบๆ แต่ละรอบใช้เวลาแสดงประมาณ 30 นาที

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่ – ฝาง) ตรงไปถึงอำเภอแม่ริม กิโลเมตรที่ 17 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1096 (แม่ริม-สะเมิง) ฟาร์มงูแม่สาอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 3 จากเส้นทางแม่ริม – สะเมิง
เปิดให้เข้าชม เปิดให้เข้าชมการแสดงวันละ 3 รอบ คือ เวลา 11:30 น. 14:15 น. และ 15:30 น.
อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ)
สอบถามข้อมูล โทร. 0 5386 0719

/ขอบคุณ สวัสดี.com